Tindak Lanjut Perjanjian kerjasama sudah ada yaitu untuk kajian-kajian geologi (antara Ka Badan Geologi dengan Deputi Pencegahan & Kesiapsiagaan), termasuk perjanjian kerjasama dengan Deputi Ilmu Kebumian LIPI,dengan Deputi Geofisika BMKG, dengan Wakil Rektor ITB.
Back